• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:

 1.  Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
 2.  Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.\\\\\\\"
 3. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως η συνημμένη παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €, όποτε οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες:
 •  καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση,
 •  δίνουν ΚΑΚ,
 • συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και
 • ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής :

«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία «____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________.

 1.  Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι : «Όπου στον κ.ν.. 2190/1920 και ο 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», συνεπώς διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.
 2.  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι : Στη συνέχεια οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν. 2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). [Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση]